Strona internetowa projektu:

Spuścizna literacka niemieckojęzycznych łodzian w XIX i XX wieku. Antologia tekstów realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Moduł 1.2 w latach 2012-2015

Aktualności

W roku akademickim 2013/2014 część projektu: SPUŚCIZNA LITERACKA NIEMIECKOJĘZYCZNYCH ŁODZIAN W XIX I XX WIEKU. ANTOLOGIA TEKSTÓW była realizowana w formie zajęć ze studentami germanistyki. Młodzi badacze podjęli pierwsze próby opracowywania tekstów literackich, które powstały w Łodzi w okresie I wojny światowej.

Uczestnicy zajęć to:
Boborykin Katarzyna
Chlebicz Marlena
Delewska Katarzyna
Fronczak Paulina
Grzegory Marta
Kozłowska Dominika
Kuberska Olga
Kubiś Aleksandra
Maj Joanna
Molenda Ewelina
Pietrzak Agnieszka
Śmiarowska Monika
Ziemba Damian

Wszystkim studentom dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

***

O projekcie

Zasadniczym celem projektu jest publikacja polsko-niemieckiej antologii, zawierającej nieznane zarówno badaczom Łodzi, jak i szerszemu gronu czytelników, teksty literackie i publicystyczne z XIX i XX wieku, których autorami są niemieckojęzyczni łodzianie.

Projekt obejmuje szereg etapów. Pierwszy z nich polega na zebraniu materiału źródłowego w instytucjach krajowych i zagranicznych, następny dotyczy przepisania, obróbki edytorskiej oraz przetłumaczenia na język polski lub niemiecki zebranego materiału. Ostatni etap to opracowanie oraz analiza literaturoznawcza i językoznawcza tekstów, w tym niezwykle ciekawych z perspektywy dziejów Łodzi tekstów, które powstały w języku Lodzerdeutsch. Z metodologicznego punktu widzenia w ramach projektu podjęliśmy próbę połączenia badań literaturoznawczych z językoznawczymi. Uważamy, że literaturę oraz język niemieckojęzycznych łodzian należy traktować jako części historii ich świadomości. Chcemy więc dociekać, w jaki sposób literatura oraz historia języka mogą być rozumiane także jako historia mentalności. Dla naszych badań oznacza to, że w przypadku badań nad językiem Lodzerdeutsch nie będziemy się koncentrować tylko na zjawiskach gramatycznych, leksykalnych i dialektalnych, ale będziemy je łączyć z analizą tekstu jako przyczynkiem do dokładniejszego poznania języka epoki lodzermensza w Łodzi w XIX i XX wieku. Pozwoli to na ostateczne rozwianie wątpliwości w kwestii określenia tego języka jako gwara, dialekt, czy też socjolekt.

Oprócz analizy i interpretacji tekstów pisanych, projekt przewiduje analizę nagrań rozmów, które zarejestrowane zostały w latach 60. i 70. XX wieku z inicjatywy niemieckiego Heimatforschera Otto Heikego, ówczesnego przewodniczącego zarządu Archiwum Niemców z Europy środkowej i Wołynia w Mönchengladbach. W ramach projektu podjęliśmy również współpracę z Panią Aurelią Scheffel, łodzianką niemieckiego pochodzenia, która również udostępniła swoje nagrania w Lodzerdeutsch. Wielkie zrozumienie dla naszego przedsięwzięcia wykazał również pan Edmund Effenberger, który udostępnił nam teksty literackie w Lodzerdeutsch, zamieszczane w różnych czasopismach ziomkowskich.

Zakres chronologiczny badań wyznacza z jednej strony przybycie do Łodzi pierwszych osadników niemieckich, które miało miejsce w latach 20. XIX wieku, a z drugiej rok 1945.

Zespół

dr Monika Kucner, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ - kierownik projektu, kontakt: kutzner@tlen.pl

Galeria

Fragmenty tekstów, które są przedmiotem naszych badań

Podstrona w budowie

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dr Monika Kucner
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, pok. 4.106
email: kutzner@tlen.pl
tel./fax. (042) 6655422Uniwersytet Łódzki © 2014. All rights reserved